Pregled modelov miz:

 Pod modelom kliknite na znak ob ustrezni drevesni vrsti, iz katere je model izdelan!

     
MODEL
M-0900 M-1000M-1100M-1150
 mere Ø90(128) Ø100 Ø100(140) Ø115(155)
 bukev    
hrast
   
oreh    
kern 

 

     
MODEL
M-1520 M-1400M-1410M-1420
mere 140(190)x90 140(190)x90  140(190)x90 140(190)x95
 bukev 
   
hrast   
oreh    
kern 

 

     
MODEL
M-1430 M-1415M-1450M-1451
mere140(190)x95 130(180)x85  180x100 160(208)x90
 bukev
   
hrast
   
oreh    
kern 

 


    
MODEL
M-1452 M-1461M-1462M-1463
 mere140(188)x90 130(190)x85  140(200)x90 160(220)x90
 bukev
   
hrast   
oreh
  
 
kern 

 


    
MODEL
M-1464
M-1931M-1480
 mere190(310)x95
   160x95 180(238)x100
 bukev
   
hrast  
 
oreh 
  
 
kern 

 


    
MODEL
M-1490 M-1491M-1492M-1500
 mere180(238)x100
 160(210)x90  140(190)x85 130(180)x85
 bukev
   
hrast   
oreh 
  
 
kern 

 


    
MODEL
M-1510 M-1600M-5740M-1620
 mere140(190)x90
 130(180)x95  160(218)x90 150(208)x95
 bukev
   
hrast
 
 
 
oreh 
  
 
kern 

 


    
MODEL
M-1710 M-1920M-2070M-3000
 mereØ115(155)Ø125(173)
  Ø160 160x107
 bukev
   
hrast
  
 
oreh 
  
 
kern 

 


    
MODEL
M-3010 M-3020M-3030M-3040
 mere240X114
190X100
  240X107
 190X100
 bukev
   
hrast
 
 
 
oreh 
 
 
 
kern 

 


    
MODEL
M-3100 M-3101M-3300M-3301
 mere160(216)X107
160(220/280)X107
  160(216)X107
 160(220/280)X107
 bukev
   
hrast
 
 
 
oreh 
 
 
 
kern 

 
 

    
MODEL
M-3400 M-3510M-3610M-3710
 mere160(216)X107
190(235/280/325/370
)X107
190(235/280/325/370
)X107
190(235/280/325/370
)X107
 bukev 
   
hrast 
 
 
oreh 
 
 
 
kern 

 


    
MODEL
M-4000 M-4100M-4101M-4400
 mere160X107
160(216)X107160(220/280)X107160(216)X107
 bukev 
 
 
 
hrast 

oreh 
 
 
 
kern 

 


    
MODEL
M-5000 M-5100M-5420M-5430
 mere130(180)X130 max: 250x110
min: 80x80
180X90160X90
 bukev      
hrast
 


oreh 
 
  
kern


 
 

    
MODEL
M-5500 M-5510M-5511M-5520
 mere180(240)X100 180x100
max: 240x110
min: 160x80
160X90
 bukev      
hrast 

oreh
    
kern    
MODEL
M-5700
M-7710M-8080
 mere185X95
160(210)x9080(120)X80
 bukev     
hrast
   
oreh
  
 
kern 


 


 
 
 
 
MODEL
M-8100


 mere115(155)X75


 bukev  
 
 
hrast

 
 
oreh 
 
 
 
kern 


 

 Pod modelom kliknite na znak ob ustrezni drevesni vrsti, iz katere je model izdelan!

Izberite tudi modelni pregled: