Naložba v vašo prihodnost


Družba je pridobila sofinanciranje operacije Nakup nove tehnološke opreme za proizvodnjo lastnih polproizvodov razvitih v podjetju. Družba bo novo opremo potrebovala za izvedbo projekta izdelave »mizarske masivne plošče širinsko lepljene iz več lesnih segmentov«, po razpisu P4L 2018 Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov.

S tem projektom družba želi doseči cilj 14,43% povečanja bruto dodane vrednosti na zaposlenega, v prvem poslovnem letu po zaključku operacije.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v znesku 316.913,45 EUR.http://www.murales.si/t-nalozba-v-vaso-prihodnost.aspx

______________________________________________________________________________________________

Obvestila za javnost


V skladu s 32. členom Zakona o izvensodnem reševanju sporov /Ur.l.RS št. 81/2015/ potrošnike obveščamo, da ne priznavamo nobenega izvajalca  IRPS, kot pristojnega za reševanje morebitnih potrošniških sporov.

Ljutomer, 14.5.2016
Direktor družbe: Albin ŠKALIČ
********************************************************************************
Objava sprememb skupnega števila delnic z glasovalno pravico

Na osnovi 126.člena ZTVI družba objavlja, da se je z dne 15.3.2018 spremenilo skupno število delnic z glasovalno pravico na 174.241 kosov delnic, zaradi pridobitve 2.496 lastnih delnic družbe, pod oznako MULG.

Ljutomer, 15.3.2018
Uprava družbe