V skladu s 32. členom Zakona o izvensodnem reševanju sporov /Ur.l.RS št. 81/2015/ potrošnike obveščamo, da ne priznavamo nobenega izvajalca  IRPS, kot pristojnega za reševanje morebitnih potrošniških sporov.

Ljutomer, 14.5.2016
Direktor družbe: Albin ŠKALIČ
********************************************************************************
Objava sprememb skupnega števila delnic z glasovalno pravico

Na osnovi 126.člena ZTVI družba objavlja, da se je z dne 15.3.2018 spremenilo skupno število delnic z glasovalno pravico na 174.241 kosov delnic, zaradi pridobitve 2.496 lastnih delnic družbe, pod oznako MULG.

Ljutomer, 15.3.2018
Uprava družbe