Vizija in poslanstvo


V dosedanjem delovanju MURALES-a smo se utrdili na domačem in tujih trgih zlasti zato, ker smo znali zaznati potrebe in zahteve kupcev. To je izhodišče za naša nova snovanja in oblikovanja. Kupci bodo imeli še več možnostiza izbiro sedežnega pohištva in jedilnic, še več možnosti za kombinacije in tudi za uresničitev lastnih zamisli in želja.

Naši proizvodi terjajo izredno sodobno tehnološko opremljenost proizvodnje in tudi mnogo natančnega in skrbnega dela delavcev. Odličnega pohištva iz masivnega lesa se ne da izdelati samo s stroji, zato delovne pogoje delavcev neprestano izboljšujemo in jih posodabljamo v skladu s procesi v proizvodnji. Ogromno smo postorili tudi na področju ekološko prijazne proizvodnje. 


Z našo prisotnostjo na tujih trgih spremljamo vse novosti na področju modernizacije strojne opreme. Vlaganje v nove namenske stroje je naša stalna naloga. Izboljšujemo informacijski sistem in širimo računalniško mrežo z novimi programskimi paketi. Nove naloge nas čakajo še na prodajnem področju in z razstavnimi prostori.

Intenzivno razvijamo tudi nove proizvodne programe in nudimo trgu bogato in pestro ponudbo kvalitetnih izdelkov. Skrbimo tudi za razvoj kadrov in njihovo dodatno usposabljanje ter jih motiviramo za še večjo inovativnost.

Prepričani smo, da bomo tudi v prihodnje s sodelavci uspešno dosegali zadane cilje in uspešno poslovali ter tako potrjevali naš slogan: