Zgodovina

1920 leta se je v Ljutomeru pričela lesno predelovalno dejavnost: tesarstvo, žaga in trgovina. Proizvodnja se je ohranila do druge svetovne vojne. Po njej je bil obrat nacionaliziran.

1947 se lesno predelovalni obrat priključil podjetju LIP iz Murske Sobote.

1951 pa se obrat priključi LIP Maribor, katerega naslednik je MARLES Maribor. Takrat se je preusmeril v izdelavo raznega pohištva.

1962 se Marlesov obrat v Ljutomeru specializira za izdelavo kuhinjskega pohištva, zlasti stolov, miz in klopi.

1973-1974 izgradnja nove proizvodne hale za montažo, nato pa še novih prostorov za strojno opremo in še nekatere objekte za spremljajoče dejavnosti

1984 so program masivnega pohištva usmerili v višje in bolj zahtevne kakovostne izdelke. Uveljavili so nove proizvode sedežnega pohištva in jedilnic. 30% proizvodnje so izvozili na zahodni trg. Proizvodnja je naraščala in nujno je bilo potrebno zgraditi skladišče gotovih izdelkov.

1987 se lesnopredelovalni obrati v Ljutomeru, Radencih in Ormožu povežejo v TOZD (temeljno organizacijo združenega dela). TOZD Masivno pohištvo je s tem pridobil vrsto pravic in funkcij, s katerimi je lahko sprejemal lastne odločitve.

1988 delavci začnejo temeljito razpravljati o vse težji ekonomski situaciji v Marlesu, o prezadolženosti, o svojem vse slabšem položaju, o perspektivah tovarne in nevarnostih za obstoj lesne industrije v Ljutomeru. Proti koncu leta so sprejeli odločitev za samostojno pot in za izključitev iz velikega Marlesa

1989 MURALES začne samostojen razvoj pod blagovno znamko kuhinjskega in jedilniškega sedežnega pohištva in obenem izgradi skladišče gotovih izdelkov. S tem se lahko bolje organizira svoje prodajne funkcije in kupcem omogoči več kombinacij pri izbiri sedežnega pohištva in jedilnic.

1999-2008 izgradnja skladišča za polizdelke, brusilnice, montažne linije, sodobne lakirnice, skladišča lakov, krivilnice lesa, skladišče žaganega lesa.

2009 20 let MURALES-a

Z odločitvijo za samostojno pot smo veliko tvegali, a mladost, znanje in tudi korajža so nam pomagali, da smo zmogli ta velik korak. Zmogli smo ga kljub novim preizkušnjam, ki smo jih morali prebroditi z osamosvojitvijo Slovenije. V Ljutomeru smo ohranili visoko kakovostno podjetje in se specializirali za proizvodnjo stolov, miz, kotnih klopi in jedilniških vitrin.

MURALES-ove stole poznajo povsod po Sloveniji. V zadnjem desetletju smo si utrdili položaj na zahtevnem nemškem tržišču in po različnih trgovskih poteh smo prisotni povsod po Evropi in tudi drugod po svetu. K uspehu nam je pomagala naša stalna odgovornost do kupcev. Vedno znova smo znali prisluhniti željam in pobudam za še lepše in še bolj funkcionalno masivno pohištvo. Pri našem oblikovanju in v naši proizvodnji smo to tudi upoštevali.