E-poslovanje Murales d.d.

Družba je pridobila sredstva za sofinanciranje operacije “E-POSLOVANJE Murales d.d.” v Javnem razpisu za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanje v MPS v obdobju 2019-2022 E-POSLOVANJE 2019-2022”. Znesek sofinanciranja je 30.000 €.

Razpis sofinancira EU Evropski sklad za regionalni razvoj in Republika Slovenija.