OBRAT ŽAGA

Letna zmogljivost razreza lesa v obratu Žaga je 10.000 kubičnih metrov.

Za potrebe lastne proizvodnje uporabljamo svoj obrat ŽAGA.
Na lastni žagi tako omogočamo različne storitve in prodajo lesa.

RAZREZ LESA

  • razrez hlodovine
  • razrez za iglavce in listavce

PRODAJA LESA

  • razrez hlodovine
  • žagarski izdelki (koli, gredice, letve, tramovi, deske)
  • suh žagan les
  • drva
  • ladijski pod

TERMIČNA OBDELAVA LESA

  • Lesen pakirni material termično obdelamo in posušimo.
  • Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin nam je podelila certifikat za termično obdelavo lesnega pakirnega materiala po mednarodnem standardu za fitosanitarne ukrepe ISPM-15. 

Vaši sogovorniki v obratu ŽAGA

MATJAŽ ŠKALIČ
+386 41 769 537

ALBIN ŠKALIČ
albin.skalic@murales.si
+386 31 335 878