Obrat žaga

Letna zmogljivost razreza lesa v obratu Žaga je 10.000 kubičnih metrov.

Za potrebe lastne proizvodnje uporabljamo svoj obrat ŽAGA.
Na lastni žagi tako omogočamo različne storitve in prodajo lesa.

Razrez lesa

 • razrez hlodovine
 • razrez za iglavce in listavce

Razrez lesa po naročilu

 • razrez hlodovine
 • razrez za iglavce in listavce

Prodaja lesa

 • razrez hlodovine
 • žagarski izdelki (koli, gredice, letve, tramovi, deske)
 • suh žagan les
 • drva
 • ladijski pod

Termična obdelava lesa

 • Lesen pakirni material termično obdelamo in posušimo.
 • Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin nam je podelila certifikat za termično obdelavo lesnega pakirnega materiala po mednarodnem standardu za fitosanitarne ukrepe ISPM-15. 

Vaši sogovorniki v obratu žaga

MATJAŽ ŠKALIČ
+386 41 769 537

ALBIN ŠKALIČ
albin.skalic@murales.si
+386 31 335 878